Chương Trình Phát Nước Sạch Cho Bà Con Vùng Sâu Vùng Xa 03/2020

Chương Trình Phát Nước Sạch Cho Bà Con Vùng Sâu Vùng Xa 03/2020

Chương Trình Phát Nước Sạch Cho Bà Con Vùng Sâu Vùng Xa 03/2020

Quảng Cáo Phan Gia tài trợ - vận chuyển nước sạch phát cho bà con vùng sâu vùng xa trong mùa hạn hán và dịch bệnh Covid-19 - 03/2020 tại Thạnh Phú, Giồng Trôm - Bến Tre và Gò Công Tây - Tiền Giang:

Thông tin khác

Hiện bản đồ Ẩn bản đồ