Cứu Trợ Nước Sạch Cho Bà Con Huyện Gò Công Đông & Tân Phú Đông - Tiền Giang

Cứu Trợ Nước Sạch Cho Bà Con Huyện Gò Công Đông & Tân Phú Đông - Tiền Giang

Cứu Trợ Nước Sạch Cho Bà Con Huyện Gò Công Đông & Tân Phú Đông - Tiền Giang

Quảng Cáo Phan Gia vận chuyển nước sạch phát cho bà con trong mùa hạn mặn tại các xã ven biển của huyện Gò Công Đông & Tân Phú Đông - Tiền Giang tháng 04/2024. (mỗi ngày 01 chuyến xe từ xưởng Phan Gia chở 4 khối nước xuất phát từ 5h sáng bắt đầu từ 01/04/2024 đến khi tình hình hạn mặn được cải thiện)
 

Thông tin khác

Hiện bản đồ Ẩn bản đồ