Quảng Cáo Phan Gia Đến Với Bà Con Nghèo Xã Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa Tháng 11/2021

Quảng Cáo Phan Gia Đến Với Bà Con Nghèo Xã Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa Tháng 11/2021

Quảng Cáo Phan Gia Đến Với Bà Con Nghèo Xã Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hòa Tháng 11/2021

Công ty Quảng Cáo Phan Gia trao quà tặng cho hơn 200 hộ nghèo tại chùa Linh Quang và xã Diên Điền - Diên Khánh - Khánh Hòa tháng 11/2021.


 

Thông tin khác

Hiện bản đồ Ẩn bản đồ